Priser

  • Private attester, forsikringsattester (uden forud aftalt pris m PLO), Sygemeldinger mm, honoreres efter tidsforbrug: kr 500,- + moms pr påbegyndt kvarter.
  • Kørekortsattest: kr 550
  • Stivkrampevaccination: kr 200
  • Rejsevaccinationer: kr 150 for injektion af medbragt vaccination (efter aftale med lægen/sygeplejersken)
  • Konsultation Sygesikringen Gruppe 2: kr 300
  • Rejsemedicinsk Rådgivning: kr 200 pr person (Vi anbefaler, at Du i god tid før afrejse bestiller tid hos lægen til dette)